วิธีการซื้อสินค้า

การแจ้งชำระเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่น Payall เท่านั้น

 

***หมายเหตุ สามารถอ่านคู่มือและดาวน์โหลดเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ที่นี้ >>> คู่มือการซื้อสินค้า Payshop ผ่าน payallgroup