นโยบายการเปลี่ยนสินค้าและคืนสินค้า
การรับประกันสินค้าเป็นไปตามการประกันสินค้าของสินค้านั้นๆ โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้าสินค้า และ/หรือผู้จัดจำหน่าย ที่ระบุรายละเอียด และเงื่อนไขการรับประกันสินค้าในใบรับประกันสินค้าหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น Website เป็นต้น

ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับมายังบริษัท รวมเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เงื่อนไขการรับคืนด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจ

สินค้าที่ไม่สามารถรับคืนสินค้าโดยสาเหตุการเปลี่ยนใจ
1. สินค้าประเภทของแถม สินค้าล้างสต๊อก สินค้าโปรโมชั่น
2. สินค้าประเภทแฟชั่น ชุดชั้นในสตรี บุรุษ ถุงเท้า ชุดว่ายน้ำ ชุดลดน้ำหนัก
3. สินค้าประเภทแว่นตา เครื่องประดับ นาฬิกา
4. สินค้าประเภทสุขภาพและความงาม อาหารเสริม
5. สินค้าประเภทกีฬา และยานยนต์
6. สินค้าประเภทอาหารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
7. สินค้าประเภทหนังสือ นิตยสาร DVD Software บัตรเติมเงิน Voucher ต่างๆ
8. สินค้าประเภทเกมส์

ตัวอย่าง สภาพบรรจุภัณฑ์ที่มีสภาพสมบูรณ์ : ลูกค้าไม่สามารถคืนสินค้าด้วยสาเหตุของการเปลี่ยนใจได้ หากบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหายหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก

1.      สภาพบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ถูกเปิดออก 2.      สภาพบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

รายการ สภาพสินค้า
สินค้ามีตำหนิ ฉีก ขาด แตก หัก ฯลฯ สินค้าที่จะคืนนั้นต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ ไม่มีการเปิดหรือทำลายฉลาก ป้ายและตราสินค้า จำนวนสินค้า ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ และมีของแถมครบถ้วน

การรับคืนสินค้านอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามสภาพของสินค้าที่รับคืน โดยถือการพิจารณาของบริษัทฯ เป็นที่สุด

สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ
จำนวนสินค้าไม่ครบถ้วน
สินค้าหมดอายุ
สินค้าลอกเลียนแบบ
สินค้า ประเภทอื่นๆ 1.      สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และ/หรือไม่แสดงอาการ              ขณะที่ตรวจเช็คเบื้องต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ว่ามี                  อาการเสียจริง ก่อนทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

2.      กรณีสินค้าในหมวดเครื่องสำอาง และแฟชั่น หากมีอาการแพ้จากการใช้งาน               ลูกค้าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการคืนสินค้า

3.      สินค้าที่แถม จัดลดโปรโมชั่น ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้

4.      ในกรณีบริษัทฯ

a.      จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

b.      กรณีไม่มีผู้รับสินค้า ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน สินค้าที่จัดส่งถูกตีกลับ ลูกค้าต้องรับผิดชอบราคาค่าจัดส่งครั้งต่อไป ตามอัตราสำหรับน้ำหนักสินค้า

–  ตั้งแต่ 0.01   – 1,000 กรัม ขั้นต่ำ   70 บาทต่อชิ้น

–  ตั้งแต่ 1,001 –  2,000 กรัม ขั้นต่ำ 100 บาทต่อชิ้น

– ตั้งแต่ 2,000 กรัมขึ้นไปคิดกิโลกรัมละ 50 บาท

เอกสารและหลักฐานในการคืนสินค้า

 1. หลักฐานการซื้อขาย
 2. จัดส่งสินค้าคืนสภาพเดิม
 3. ระบุสาเหตุการคืนสินค้า
 4. แบบฟอร์มการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

นโยบายคืนเงิน

ขั้นตอนการคืนเงิน บริษัทฯ จะคืนเงินยอดค่าสินค้าและ/หรือค่าจัดส่งคืนสินค้าไปยังบัญชีของลูกค้า โดยอาจจะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการดำเนินการ การได้รับแจ้งเรื่องการยกเลิก การคืนสินค้า การได้รับสินค้าคืน และการตรวจสอบสภาพสินค้า

 

การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

 1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด
 2. สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากความชื้น น้ำ ของเหลว รวมถึงสารเคมีทุกชนิด คราบสนิม ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม

ยกเว้นสินค้าที่มีการระบุอย่างชัดเจนว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนด

 1. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการตก หล่น กระแทก แตก หัก จากการใช้งาน
 2. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากรอยขีดข่วน การบิดงอ ฉีกขาด หรือมีลักษณะรูปทรงที่ผิดไปจากรูปทรงปกติของสินค้านั้นๆ
 3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง Hardware เช่น การแก้ไขซ่อมแซมตัวสินค้า รวมถึงอุปกรณ์เสริมทุกชิ้น
 4. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง อื่นๆ
 5. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานสินค้าร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
 6. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานสินค้าผิดวิธี หรือผิดไปจากการใช้งานปกติ
 7. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ อุบัติเหตุ โจรกรรม รวมถึงภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 8. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง
 9. สินค้าที่ได้รับความเสียหายอื่นๆ อันเกิดจากสาเหตุภายนอกตัวอุปกรณ์ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
 10. สินค้าประเภทอิเล็คทรอนิกส์ที่ได้รับความเสียหายของข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในตัวเครื่อง รวมถึง แอพพลิเคชั่นและข้อมูลต่างๆ ภายในตัวเครื่องทั้งหมดรวมถึงการเข้ากันไม่ได้ของระบบปฏิบัติการกับแอพพลิเคชั่น เช่น บางแอพพลิเคชั่นเมื่อติดตั้งแล้วทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว ตัวสินค้าอุณหภูมิสูงขึ้น สาเหตุเพราะมีการเปิดใช้ GPS และหรือการเชื่อมต่ออื่นๆ เป็นต้น
 11. สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการนำไปใช้งานผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์ ตามที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนด เช่นการนำสินค้าที่มีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นไปใช้ในน้ำ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ผู้ผลิตกำหนด